Våpen

Luftpistoler

Klubben har flere luftpistoler å låne ut til sine rekrutter og medlemmer. Faktisk nok til å fylle alle standplassene på banen vår. Dette er våpen som er laget for presisjons- og konkurranseskyting. De har en trykkluftbeholder påmontert våpenet som rommer nok luft til å kunne skyte et helt program uten behov for etterfylling. Denne typen luftpistoler kan ikke sammenlignes med de billige «lekepistolene» de fleste kanskje forbinder med luftpistol.

hammerli_ap20_pro
Hämmerli AP20 Pro

Vi mener at luftpistol er det ideelle våpenet for å lære det grunnleggende for å bli en god skytter. Ung som gammel. Siden en luftpistol har tilnærmet ingen rekyl, er det lettere å legge merke til selv ørsmå feil som gjøres i avtrekksøyeblikket; de som lett blir skjult av rekylen fra en kruttpistol, selv en småkalibret .22 pistol

Skyting med pistol er en kombinasjon av presisjon og hurtighet. Ofte har en svært kort tid på seg til å få fyrt av skuddet, men uten å treffe gir raske skudd liten gevinst i form av poeng.
Med en luftpistol er det lettere, og raskere å trene opp nødvendig presisjon. Du behøver ikke sette seg som mål å treffe innertieren hver gang. Men når du klarer å se at du gjorde en feil i avtrekksøyeblikket, og ut fra det forstår hvorfor skuddet havnet langt nede til venstre i stedet for i tieren, har du også forstått noe av mest grunnleggende om all pistolskyting. Da har du gitt deg selv muligheten til å kunne treffe godt med alle typer håndvåpen, også de som hopper opp i taket av rekylen fra hvert skudd.

For rekrutter under 15 år, er luftpistol eneste alternativ i opplæringsperioden. Selv de som hører inn under aldersklasse U14, vil først få prøve kruttvåpen etter å ha fullført hele opplæringen, inkludert det teoretiske sikkerhetskurset, og da kun etter avtale med foresatte.

Kruttpistoler

Klubben har også flere kruttpistoler som rekrutter og medlemmer kan låne. Disse finnes i ulike typer og kalibre, men de aller fleste er i kal .22.
Bortsett fra feltskyting, så foregår det aller meste av konkurransekyting med kal.22 våpen.
Vi driver for tiden å oppgraderer våpengarderoben vår med våpen som egner seg bedre til bane- og konkurranseskyting. Ikke minst fordi disse våpnene er så mye enklere å treffe blinken med. Det er vel få ting som er mer frustrerende enn aldri å få til gode serier, uansett hvor mye du trener. Derfor mener vi at selv om du i utgangspunktet ikke har ambisjoner om å bli en Olympisk mester, så fortjener du å trene inn skyteteknikk med et våpen som gjør innlæringen enklere, og gir deg bedre samling på skiven.

benelli_mp90
Benelli

De flest som blir medlemmer har et ønske om å eie eget våpen. Men det kan være vanskelig å finne et våpen du skyter bra med, og derfor mener vi at det er viktig å du får prøve så mange ulike våpen som mulig, før du eventuelt bestemmer deg. Vi har sett altfor mange eksempler på førstegangskjøpere som velger noe som ser veldig tøff ut, men uten tanke på om de får til å skyte godt med det.

walther_ssp-e
Walther SSP-E

Selvsagt har prisen en betydning for hva du ser seg råd til. Men en «billig» pistol som bare blir liggende i skapet, fordi det ikke er så morsomt å skyte når man aldri treffer, har du egentlig liten glede av.
Gode våpen holder seg gjerne i pris, og flere har de senere år kunnet selge et brukt, men godt våpen, til en høyere pris enn hva de selv ga for det. Derfor vil det ofte være lønnsomt å planlegge kjøpet bedre, og ikke minst ha en god plan på hva du vil bruke våpenet til. Et dyrt våpen er en varig investering som du sjelden vil tape mye penger på, om du likevel finner ut at du ikke vil drive på med skyting.

Be om å få prøve pistolskyting

Svartkrutt

Verdal Sportsskytterlag har egen Svartkruttgruppe, som bruker vår bane i Tromsdal til skyting. Se egen nettside med mer info om Svartkrutt, og hvordan denne skytingen fungerer: www.verdalssl.svartkrutt.no (webnode.page)