1M – Militærfelt

Her skal det benyttes halvautomatisk pistol. Kaliber 9 mm – 11,56 mm (.355 – .455). Revolver er altså ikke tillatt. Minimum avtrekksvekt er 1360 gram

6 skudd pr. standplass med skyteavstand mellom 5 og 70 meter

Samme regler for maksimum løpslengde, siktelinje og vekt som for klassen Grovfelt, men ikke noe krav om at våpenet skal gå inn i en målekasse.
Se punkt 8.12 om 25 m grovpistol i ISSF generelle tekniske regler (side 23) for detaljer.

pardine_gt9_inox_5_500
Pardini GT 9, 5 inch, Cal. 9 mm

Ammunisjon må være innenfor gitte regler til anslagsenergi med en kule på minimum 100 grains og et såkalt faktorkrav på 120. Dette fordi rekylen er et viktig konkurransemoment i denne øvelsen.

Faktor regnes ut etter denne formelen. Kulevekt i grains x kulehastighet i fot pr. sek, dividert på 1000.
Eksempel. En ladning med en kule på 125 grains blir målt til en hastighet på 1000 fot pr sekund. Det gir en faktor på 125 (125×1000/1000), altså så vidt over kravet. Det anbefales å gå for noe høyere faktor, da denne kan variere både med temperatur og lufttrykk.

Dette er en klasse hvor du stort sett kan skyte tohånds, men etter reglene skal minimum en standplass være enhånds.

Se punkt 8.25.7.1.3 i NSF pistolregler (side 11) for detaljer.

NB: Bildet av våpenet er ikke vår anbefaling av et våpen vi synes er best til øvelsen, men kun ment som illustrasjon av våpentype

Les mer om 1R – Revolverfelt

Tilbake til 1 – Feltpistol
Tilbake til Konkurranser