1M1 – Magnumfelt 1

Den lette magnumklassen i Spesialfelt. Pistol eller Revolver i kal. .357 – .40. Det er ingen begrensinger på løpslengde eller vekt. Avtrekksvekt må være minimum 1360 gram.

All skyting foregår som tvungen tohånds. Skytetider er ofte lange, fordi øvelsen som regel skytes sammen med Magnum 2, hvor mange skyter Single Action.

ruger_gp100
Ruger GP 100 kal. 357 Mag

Ammo må holde minimumskravet til anslagsenergi i form av et faktorkrav på 190 med kulevekt på minimum 140 grains. Hylselengden skal være minst 25mm.

Faktor regnes ut etter denne formelen:
Kulvekt i grains x kulehastighet i fot pr. sek, dividert på 1000. Eksempel. En ladning med en kule på 156 grains blir målt til en hastighet på 1250 fot pr sekund. Det gir en faktor på 195 (156 x 1250 / 1000), som så vidt holder kravet for Magnum1.

De mest populære våpnene i M1 er nok revolvere i .357 Mag, siden våpen i dette kaliberet også kan skyte .38 Spesial ammo, og med det er lovlig og populært å bruke i Revolverfelt.

Automatpistoler i 10 mm Magnum er også et alternativ.

Siden faktorkravet er noe høyere enn hva fabrikkammo i .357 Magnum ofte er ladet til, er det nesten en nødvendighet å lade sin egen ammo i det kaliberet. Det skyldes at regelen for faktorkrav ble satt før våpenprodusentene ble enige om å justere litt ned på trykkspesifikkasjonene for dette kaliberet. Det var litt for mange våpen som viste seg å ikke takle det opprinnelig høye trykket, og som da ble utslitt litt for raskt. Det meste av fabrikkammo vil derfor ikke klare faktorkravet på 190.

Se punkt 8.25.7.1.7 i NSF pistolregler (side 13) for detaljer.

NB: Bildet av våpenet er ikke vår anbefaling av et våpen vi synes er best til øvelsen, men kun ment som illustrasjon av våpentype.

Les mer om 1M2 – Magnum 2

Tilbake til 1 – Feltpistol
Tilbake til Konkurranser