Styret

Styret i Verdal Sportsskytterlag.

Etter siste årsmøte består styret i laget av:

  • Leder, Knut Inge Kjesbu
  • Nestleder, Nils Håvard Dahl
  • Kasserer, Torstein Vikan
  • Sekretær, Gunn Mary Andersen
  • Leder Svartkrutt, Oddbjørn Næss
  • Leder Metallsilhuett, Espen Normann
  • Oppmann Tromsdal bane, Sigbjørn Andersen

Historikk