3A – 10 m luftpistol

Dette er en ISSF øvelse, hvor 60 skudds øvelsen også inngår i det olympiske programmet.

I terminlisten som gjelder fra 2017 blir øvelsen benevnt som Luftpistol

Øvelsens har mange likhetstrekk med Fripistol, men det skytes bare på 10 meters hold. Skiven er en standard 10 m luftpistolskive.

Våpenet skal være i kaliber 4,5mm og drives av komprimert luft eller CO2. Maks vekt 1500 gram og avtrekksvekt minimum 500 gram. Våpenet må gå ned i en målekasse med størrelsen 420 x 200 x 50 mm. Våpenet skal bare lades med en kule om gangen

I dag benytter de fleste et våpen med en avtakbar trykkluftbeholder som fylles fra kompressor eller flaske, og som rekker til å fullføre en hel 60 skudd konkurranse, inklusiv prøveskudd.

Det skytes 40 skudd i ungdom-, kvinne-, junior kvinne og veteranklasser på 50 minutter, og 60 skudd i klasse menn, inkl. junior menn, på 75 minutter. I forberedelsestiden på 15 minutter kan en avfyre så mange prøveskudd en ønsker.
Les mer om reglene for 10 m luftpistol i kapittel 6.11.1  «Regler for 10 m og 50 m rifle- og pistoløvelser» i Norges Skytterforbund generelle tekniske regler (side 68)

I mesterskap skyter de 8 beste fra kvalifiseringen, finale. Alle finalistene starter da med 0 poeng. Etter noen innledende runder, må den med lavest poengsum forlate standplassen. Den som til slutt står igjen med høyes poengsum, kåres til mester.

Les mer i «Norges Skytterforbund generelle tekniske regler» i kapittel 6.17.1 Generelle konkurranseregler i finaler  (side 86) og kapitel  6.17.2  Finaler – 10 m luftrifle og luftpistol menn og kvinner, 50 m pistol menn, 50 m liggende menn (side 89)

Størrelsen på skiven er så liten at de høye poengsummene er vanskelig å oppnå.
Verdensrekorden for 60 skudd Menn er 594 poeng av 600 oppnåelig. Beste oppnådde resultat i Norge i 2016 var 582 poeng.

For 40 skudd Kvinner er verdensrekorden 393 poeng av 400 oppnåelig. Beste norske 40 skuddsresultat i 2016, uansett klasse, var 381 poeng.

Se video av 10m Air Pistol Women Final  i ISSF World Cup 2016 i Rio de Janeiro

Man premieres etter prestasjonsklasser.
Det føres klasselister basert på beste resultat i løpet av klasseføringssesongen, som angir hvilken klasse man skal skyte i for neste år (1.1. – 31.12)
Man rykker opp til den klassen man har klart kravet for.
Om man ikke har klart kravet for klassen man skyte i, rykker man ned, men bare en klasse. Om man i løpet av året ikke har skutt noen stevner i øvelsen, beholder man klassen man hadde ved starten av året.

For 60 skudd er kravgrensene slik:

  • D – ingen krav
  • C – 505 poeng
  • B – 535 poeng
  • A – 565 poeng

For 40 skudd er klassegrensene slik:

  • D – ingen krav
  • C – 335 poeng
  • B – 355 poeng
  • A – 375 poeng

Les mer om 3B – Luftpistol fallfigur

Tilbake til 3 – Luftpistol
Tilbake til Konkurranser