Kommandoer Feltpistol

TA FREM VÅPEN OG FYLL MAGASIN ELLER TØNNE

Det gis nødvendig tid til at skytterne kan pakke frem våpen, fjerne sikkerhetsflagg og
fylle magasin/tønne med korrekt antall patroner

LADING

Skytterne lader våpen.

ER SKYTTERNE KLARE

Dersom ingen melder fra, kommanderes etter 5 sekunder:

KLAR

(eller det gis lydsignal eller skivene vender fram).
Etter 5 sekunder kommanderes:

ILD

De to (2) siste sekundene av skytetiden kommanderes:

STANS

(eller det gis lydsignal i to sekunder).
Eller skivene vender bort.
Det kommanderes deretter

TØM, PLUGG, KLAR TIL VISITASJON

Standplassleder eller assistent visiterer alle våpen og magasin. Det kommanderes
deretter:

PAKK NED VÅPEN

Våpen pakkes ned eller hylstres.
Når standplassleder ser at alle våpen er pakket ned eller hylstret, kommanderes

ANVIS

Det anvises.

Skytter er ikke klar

Dersom en skytter ikke er klar når det kommanderes «ER SKYTTERNE KLARE», skal
vedkommende umiddelbart melde fra ved å rope «NEI» klart og tydelig.
Standplassleder kommanderer da:
«NEI ER SAGT, NY KOMMANDO OM 15 SEKUNDER»
Etter 15 sekunder (det gis ikke ytterligere tid), kommanderes «ER SKYTTERNE KLARE» og
kommandoene fortsetter som normal