Informasjon

Organisasjonsnummer 993819093
Bankkonto: 4440.20.80202
Postadresse: Verdal Sportsskytterlag
Boks 730
7651 Verdal